Apie mus

Viešoji įstaiga Elektrėnų savivaldybės asmens sveikatos priežiūros centras yra ne pelno siekianti organizacija, kurios teisinė forma yra viešoji įstaiga. Savo veikloje įstaiga vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu kodeksu, Viešųjų įstaigų įstatymu, kitais įstatymais bei norminiais aktais.

Tai – įstaiga, siekianti gerinti Lietuvos gyventojų sveikatą, sumažinti gyventojų sergamumą ir mirtingumą, kokybiškai teikti medicinos paslaugas.